Årsmøte

Saksliste årsmøte 2017 Kvalsund E-Sport og Dataforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Kvalsund E-Sport og Dataforening.  

Årsmøtet avholdes den 28. Desember 2017 klokken 17:00 i KED’s lokaler i 3. Etasje Kvalsund Miljøbygg. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. Desember til Sebastian@kesport.no. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år må stille med foresatt. Vi oppfordrer alle foresatte som har barn som er medlem i KED om å møte på årsmøte uavhengig av alder på barnet. 

SAKSLISTE:

(saksliste er endelig 23. Desember)

 • Ny Leder 
 • Nytt styre 
 • Økonomi 
 • Regnskap 2016 
 • Budsjett 2018 
 • Kontingent 
 • Øking av årskontigent? 
 • Dugnadstimer? 
 • Informasjon ang LAN
 • Vakter 
 • Evt.