Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler

Fotoidentifikasjon
Alle deltagere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere. Gyldig bevis er bankkort, førerkort og pass.
Ingen laserpenner eller lufthorn.
For å sørge for at alle har det gøy og ingen får noen skader på lanet, så er bruken av laserpekere og lufthorn forbudt. Om vi oppdager at disse benyttes, så vil vaktene konfiskere dette.

Røyking
All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på angitt området, som er utenfor hovedinngangen, eller i god avstand fra hallen. Ikke ta i bruk nødutganger da disse er koblet til et alarmsystem.
Det er heller ikke tillatt å bruke e-sigaretter innendørs, da disse er vanskelig å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og crewet.

Alkohol
All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Soving kun på angitte områder
Vi tillater ikke soving nær nødutganger, under bordene i hallområdet eller på gangveiene. Sov kun på angitte områder, for eksempel på tribunene rundt i hallen, på oppmerkede områder på gulvet eller i eget telt/campingvogn på campingplassen utenfor hallen.

Ikke legg fra deg soveutstyr i soveområdet, da dette hindrer andre deltagere i å finne en soveplass mens du er våken. Gjenlagt og gjenglemt soveutstyr vil bli samlet sammen og du må selv grave frem dine ting.

Ingen gratispassasjerer
Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkpunktene er ikke tillatt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser - husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg.

Salg av koffeinprodukter
Salg eller markesføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdig drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge, er ikke tillatt. Dette gjelder selv om det er privat fra person til person. Hva du tar med til eget bruk, er ditt ansvar. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til gjeldende regler.

Salg generelt
Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangører gitt FØR arrangementet starter. Nettverksmarkedsføring eller multi-level marketing business er ikke tillatt.

Ekstra elektrisk utstyr
Hallen har begrensninger i hvor mye strøm vi kan levere til hver enkelt plass, og det finnes rett og slett ikke nok strøm til at alle kan ta med hva de vil. Ekstrautstyr som vaffeljern, kjøleskap (uansett størrelse og uavhengig om det kobles via USB), kaffetrakter og andre hvitevarer er ikke tillatt. Det vil være et antall vannkokere tilgjengelig på eget område som du kan benytte. Du kan også ta med vannkoker selv, disse må benyttes i eget oppmerked område med strømuttak. Disse kan ikke benyttes på plassen.

Finner vi utstyr som er koblet til strøm langs bordradene, vil du få en advarsel samt at utstyret kan bli inndratt, og levert ut igjen ved arrangementets slutt.

Lydanlegg
Vi anbefaler ikke å ta med høyttalere, ta heller med et godt headset. vi komemr til å stå for nok musikk utover arrangementet 🙂

Vil du likevel ta med høyttalere, må de få plass innenfor den bordplass du har tilgjengelig. Gulvstående høyttalere tillates ikke.
Høyttalere som plasseres på selve bordplassen skal være normalt dimensjonert. Her må sunn fornuft brukes.

Sikkerhetsvakter vil gå runder og kontrollere dette. Brudd på disse reglene vil medføre advarsler, og i verste fall at utstyret bli inndratt og tilbakelevert ved arrangementets slutt.

Sporing på nettverket
Arrangøren kan benytte seg av nettverksporing eller andre metoder som et ledd i å finne frem til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og kun etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

Tyveri
Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. Vi får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet eller hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette i skranken ved inngangen. Alt av tyveri må anmeldes på www.politi.no eller til politiet direkte.
Vi kan ikke hjelpe med anmeldelser.

Ved nødsituasjon
Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres, så vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg samt at alle taklys vil bli skrudd på. Gå til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner ifra crewet. Sikkerhetscrewet vil ha gule refleksvester.
Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring 110.

Følg instruksjoner fra crewet, brannmansker og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instrukser gitt over PA-anlegg og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbrat hvis det oppstår avvik fra det normale.

Brudd på regler
Arrangøren av lanet reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk liv, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.

Nødhjelp
For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112.

For mer informasjon
Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss i crewet. Du kan finne oss ved å kontakte kafe/kioskansvarlig, infoskranken eller ved å sjekke KED rommet i tredje etasje på hallen. Vi er her for å hjelpe deg.

Du kan også kontakte oss direkte:

Tekniske spørsmål:
Espen A Larsen - 48865028

PR/web/billetter/generelt:
Sebastian Olsen - 98811531

Sikkerhetsansvarlig:
Truls Olufsen-Mehus - 47458919