Priser

Pris på Pizza:
Hel - 70kr
Halv - 40kr
Grandiosa-Original_grandiosa_article_img.png
EnergiDrikk:
Liten Redbull - 25kr
Stor Redbull - 40kr
580b57fcd9996e24bc43c1e9.png
Leskedrikker:
Brus - 25kr
6ee5d3_fadc20b8315044a59e0a8affd67f012a.png